Có gì mới?

Bài viết hồ sơ mới nhất

Đàn mình Yamaha 750 không đọc được hết sty của dòng đàn Yamaha 770. Làm sao ? Xin chỉ giúp, cảm ơn !
Vuicunglalala
Vuicunglalala
một số voice đồ nó khác nên không đọc được thôi bạn , có gì thay voice khác vào là xong
Top