Voice Guitar Sến Dương Hồng Loan Nè Anh Em

keyboardvn

New member
Voice Guitar Sến Dương Hồng Loan Nè Anh Em
Nghe trên đàn thì hơi mỏng , nhưng khi đi show đánh rất phê nhá , mới làm xong
 
Top