[Chia Sẽ Sample S770 ] Pack Sample S770

lamngoc

New member
Share Pack Sample S770
Info Pack:
 • TN3.1 ( Full DJ)
 • KBN V7 (Popkit V7 có thể chạy 1 số sty v6.1 , Vinahouse Drum V7)
 • MLA V7 (Chọn Lọc Voice Hay PSM MLA Nhiều Nguồn , Drum Popkit V6 MLA , Drum SPD V7 Cho Mấy Bạn Thích Bạo Lực, Một Số Voice EDM MLA V7)
 • Không Có Bank Tiếng Các Bạn Tự Tạo Nhé
 • Một Số Style MLA Không Chạy Do Drum Không Đúng Vị Trí Các Bạn Sửa Vị Trí Thành Drum Popkit MLA V7 Hoặc Drum SPD V7 Tùy Thích Sau Đó Save Lại...
Link Download : https://drive.google.com/file/d/1KLnGH7r_929C0ZIU8W2ZKaqSkS_m30Hz/view?usp=sharing
 

Vinivo

New member
Share Pack Sample S770
Info Pack:
 • TN3.1 ( Full DJ)
 • KBN V7 (Popkit V7 có thể chạy 1 số sty v6.1 , Vinahouse Drum V7)
 • MLA V7 (Chọn Lọc Voice Hay PSM MLA Nhiều Nguồn , Drum Popkit V6 MLA , Drum SPD V7 Cho Mấy Bạn Thích Bạo Lực, Một Số Voice EDM MLA V7)
 • Không Có Bank Tiếng Các Bạn Tự Tạo Nhé
 • Một Số Style MLA Không Chạy Do Drum Không Đúng Vị Trí Các Bạn Sửa Vị Trí Thành Drum Popkit MLA V7 Hoặc Drum SPD V7 Tùy Thích Sau Đó Save Lại...
Link Download : https://drive.google.com/file/d/1KLnGH7r_929C0ZIU8W2ZKaqSkS_m30Hz/view?usp=sharing
Có s950 thì ngon
 
Share Pack Sample S770
Info Pack:
 • TN3.1 ( Full DJ)
 • KBN V7 (Popkit V7 có thể chạy 1 số sty v6.1 , Vinahouse Drum V7)
 • MLA V7 (Chọn Lọc Voice Hay PSM MLA Nhiều Nguồn , Drum Popkit V6 MLA , Drum SPD V7 Cho Mấy Bạn Thích Bạo Lực, Một Số Voice EDM MLA V7)
 • Không Có Bank Tiếng Các Bạn Tự Tạo Nhé
 • Một Số Style MLA Không Chạy Do Drum Không Đúng Vị Trí Các Bạn Sửa Vị Trí Thành Drum Popkit MLA V7 Hoặc Drum SPD V7 Tùy Thích Sau Đó Save Lại...
Link Download : https://drive.google.com/file/d/1KLnGH7r_929C0ZIU8W2ZKaqSkS_m30Hz/view?usp=sharing
Lịnk bị lỗi không tải được bạn
Chuyển hộ vào haicoidan@gmail.com cam on
 
Top