Ae nào có sample hay style của s950 thì chia sẽ nhiều lên nha.. Thấy ít người chia sẽ sample và style cho s950 quá

Top