sample tn v3.1 free

  1. hoai an

    Chia Sẻ Sampler Tn 3.1

    Đã test trên s970 s770 s775... gồm nhưng DJ âm thanh ra dàn đảm bảo nghiện không chê vào đâu được đang test yep trên S950 750 anh chị cần cpf thì ib info đàn cho mình nhé Nguồn: keyboardvn Link tải nhanh: https://drive.google.com/file/d/1naIExKPyyJfrPV3SdzsH4TB_X5kT6Yva/view?usp=sharing
Top