pqa d2

  1. pqsound

    Style Seri bộ khuếch đại site 1U âm thanh sự kiện

    Seri bộ khuếch đại công suất PQA D2/2000 và D4/600 được phát triển với mục đích âm thanh trình diễn sân khấu sự kiện mang tính chất gọn nhẹ D4/600 có công suất ra loa 600 * 4 cho loa 8ohm - 1200W * 4 cho loa 4ohm phù hợp cho khách hàng sử dụng 4 đôi loa array full kép 30 cm . Mạch khuếch đại...
Top